Danh sách cựu học sinh và ban liên lạc cựu học sinh NBK

  • PDF.InEmail

Danh sách cựu học sinh và ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thông qua cuộc gặp mặt ngày 10 tháng 12 năm 2016 và được sự thống nhất của cựu học sinh, Ban Giám hiệu và Đoàn trường quyết định thành lập ra Ban liên lạc lâm thời cựu học sinh theo các khóa sau.

Mọi thông tin liên lạc của nhà trường:

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Nguyên Bảng Hiệu trưởng 0905 242 519 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Phan Văn Chương Phó Hiệu trưởng 0905 771 735  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Phạm Thị Huyền Phó Hiệu trưởng  0914 916 196 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Lê Viết Hà Chủ tịch Công Đoàn  0905 231 161
5 Châu Văn Thọ Bí thư Đoàn trường  0919 437 625 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Phạm Hữu Hùng TT Tổ Toán, Phó Bí thư Đảng ủy  0905 142 251

dk cuu hs

DANH SÁCH CỰU HỌC SINH (Đang cập nhật)

TT Họ và tên Lớp chuyên Số điện thoại Email Ghi chú
Niên khóa 2002 - 2005
1 Vũ Hoàng Phúc Chuyên Hóa 0979155360 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 1
2 Bùi Thị Minh Ánh Chuyên Anh 0905332321 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 1
3 Đỗ Thị Bích Hiền Chuyên Anh 0935591567 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 1
4 Phạm Thị Trung Mẫn Chuyên Anh 0905914915 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 1
5 Nguyễn Hữu Đắc Chuyên Lý 0906599958 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Hồ Thiền Luân Chuyên Lý (+82)1067200910 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Lê Vũ Hạ My Chuyên Lý 0911422787 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Trịnh Vũ Đắc Tâm Chuyên Hóa 0973518148 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Nguyễn Thị Thu Giang Chuyên Anh 0988226453 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Nguyễn Thị Kiều Linh Chuyên Anh 0935111443 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Nguyễn Thanh Kim Nguyên Chuyên Anh 0938745597 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Ca Nguyễn Thùy Nhung Chuyên Anh 0983128791 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Trần Thanh Tâm Chuyên Anh 0918014246 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Nguyễn Thị Trường Thanh Chuyên Anh 0903991712 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Dương Thị Thu Thảo Chuyên Anh 972698695 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2003 - 2006
16 Văn Phú Quốc Chuyên Văn 0934825925 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 2
Niên khóa 2004 - 2007
1 Dương Nguyễn Lộc Chuyên Lý 0905253595 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 3
2 Trương Công Sơn Chuyên Lý 0935345227 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 3
3 Trần Thị Tuấn Anh Chuyên Lý 0935276255 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Lê Thùy Linh Chuyên Lý 0933569468 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Nguyễn Văn Qui Nhơn Chuyên Anh 0935718371 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2005 - 2008
1 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên Anh 0978199993 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 4
2 Nguyễn Thị Thu Giang Chuyên Anh +48729416536 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Nguyễn Thị Khánh Trâm Chuyên Anh 0937361810 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Phạm Nguyễn Phú Khánh Chuyên Tin 0931308994 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2006 - 2009
1 Nguyễn Phát Chuyên Lý 0905555276 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 5
2 Trần Phạm Khánh Hoàng Chuyên Văn 0913837379 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 5
3 Phạm Thạch Thảo Chuyên Toán 01656007332 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Đỗ Thị Xuân Chuyên Toán 0935433755 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Bùi Đức Hiếu Chuyên Lý 0905514100 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Trần Cao Trí Chuyên Lý 0902989690 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Lê Thị Hà Linh Chuyên Văn 0935218159 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chuyên Văn 0968473537 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Nguyễn Thị Trúc Linh Chuyên Sinh 0976805693

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10 Nguyễn Thị Phương Trang Chuyên Tin 0918464157 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Nguyễn Quang Trí Chuyên Sinh +818050341776 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2007 - 2010
1 Trần Phước Việt Chuyên Toán 01655781345 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 6
2 Nguyễn Trung Hiếu Chuyên Toán 0905065692 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Nguyễn Giao Thùy Hương Chuyên Toán 01668992425 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Lê Vũ Bảo Quyên Chuyên Toán 0978695376 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Nguyễn Ngọc Tân Chuyên Toán 0903512029 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Phan Đức Thắng Chuyên Toán 01657986812 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Chuyên Lý 0903045369 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Võ Thị Thanh Thảo Chuyên Lý 0945039009 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Vũ Trung Hương Giang Chuyên Anh 016 8888 2869 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên Anh 0935625592 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Lê Bảo Huy Chuyên Anh 01655676635 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Nguyễn Thị Phương Chuyên Anh 0902843345 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Bùi Thị Thanh Tuyền Chuyên Anh 0935289578 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Lương Thị Thanh Tuyền Chuyên Anh 0905603488 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Đào Kim Anh Chuyên Văn 0989685137 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 Hoàng Thị Thu Hằng Chuyên Văn 0911382238 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 Trần Thị Lệ Chuyên Văn 0914850675 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 Nguyễn Diệu Linh Chuyên Văn 01673275457 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 Nguyễn Thị Ánh Linh Chuyên Văn 0931316692 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 Nguyễn Ngọc Phương Nguyên Chuyên Văn 0919140392
21 Nguyễn Văn Phong Chuyên Văn 0988092883 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
22 Hồ Thị Thu Phương Chuyên Văn 063216945 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
23 Cù Thị Vũ Quyên Chuyên Văn 0868310591 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
24 Hồ Nguyễn Tuyết Vân Chuyên Văn 01289421686 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
25 Trương Thị Tường Vi Chuyên Văn 01678907837 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
26 Huỳnh Thị Vinh Chuyên Văn 090 555 6173 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
27 Hồ Nguyên Viên Bảo Chuyên Sinh 01646904446 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
28 Huỳnh Thị Hoa Chuyên Sinh 01695699461 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
29 Phạm Xuân Trung Chuyên Sinh 01664921145 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
30 Đinh Văn Tấn Chuyên Tin 01692689911 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
31 Hồ Quốc Vương Chuyên Tin 0903042509 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2008 - 2011
1 Nguyễn Thành Minh Chuyên Anh 01667926214 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 7
2 Lê Quang Vũ Chuyên Anh 0967227766 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 7
3 Huỳnh Vũ Bảo Ngọc Chuyên Lý 0905010693 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Trần Thị Minh Thúy Chuyên Lý 0982240052 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Hồ Thị Như Huỳnh Chuyên Hóa 01667252416 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Lê Thị Trúc Quỳnh Chuyên Hóa +817028030469 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Vũ Nguyễn Anh Thư Chuyên Hóa 0962474245 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Ngô Thị Thanh Châu Chuyên Anh 01682117507 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Huỳnh Tuyết Ngọc Chuyên Anh 01214515261 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Trần Nguyễn Đan Phụng Chuyên Anh 0971166599 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Mai Mộng Thi Chuyên Anh 0934931592 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Lê Thị Anh Thư Chuyên Anh 01639316808 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên Văn 01658682862 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Huỳnh Ngọc Yến Linh Chuyên Văn 0905407370 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Đinh Thị Tố Quyên Chuyên Văn 0932554544 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 Lê Minh Hải Yến Chuyên Văn 01696095887 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 Lê Thị Mỹ Nương Chuyên Văn
0974143168
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2009 - 2012
1 Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên Anh 0944533523 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 8
2 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Chuyên Anh 01634269249 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 8
3 Lê Thị Mỹ Linh Chuyên Toán 0906902034 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Nguyễn Hoàng Hảo Chuyên Lý 01638068170 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Phan Thị Trương Chuyên Lý 0986006476 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Nguyễn Vũ Minh Tùng Chuyên Lý 01686585911 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Trương Thị Quỳnh Giang Chuyên Anh 0905767419 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Huỳnh Vũ Việt Khánh Chuyên Anh 0906463516 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Hồ Thị Nam Phương Chuyên Anh 01676616244 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Trịnh Hồ Anh Thơ Chuyên Anh 01264002727 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Nguyễn Phan Duy Tín Chuyên Anh 0933507517 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Lý Nhã Hân Chuyên Văn 01208155436 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Đặng Thị Thanh Ngân Chuyên Văn 0982808110 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Dương Thị Phương Thảo Chuyên Văn 01689808101 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Tống Gia Tường Chuyên Văn 0934838280 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2010 - 2013
1 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên Toán 0965335592 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Lê Quang Thịnh Chuyên Toán 01696152883 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Nguyễn Xuân Đại Chuyên Lý 01666318414 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Nguyễn Trần Hồng Đức Chuyên Lý 0967986735 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Nguyễn Phước Nhật Nguyên Chuyên Lý 01223433314 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Hồ Trung Quân Chuyên Lý 01676007188 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Đỗ Linh Thắng Chuyên Lý 01638326809 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Nguyễn Thị Thúy Vân Chuyên Lý 01663959060 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Lưu Thị Thu Thảo Chuyên Hóa 01649087544 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Võ Thị Hồng Thoa Chuyên Anh 01683133262 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Hồ Tú Ân Chuyên Văn 01667 023 397 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Nguyễn Thị Hoàng Thương Chuyên Lý 0973 008 895 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2011 - 2014
1 Võ Thị Thùy Liên Chuyên Lý 0974733818 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Huỳnh Lê Thảo Nguyên Chuyên Lý 01223435003 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Huỳnh Thị Thanh Trúc Chuyên Lý 01202772999 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Huỳnh Thị Thùy Uyên Chuyên Lý 0945 776 165 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Lê Mai Thanh Đức Chuyên Hóa +1 651 434 8574 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Trần Thị Thúy Vi Chuyên Hóa 0971943362 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Nguyễn Ngọc Hữu Chuyên Tin 01636203188 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2012 - 2015
1 Trần Huy Hoàng Chuyên Toán 01673554322 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2 Kiều Thị Thúy Bằng Chuyên Lý 01664591981 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Dương Thị Mỹ Linh Chuyên Lý 0934915110 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Trang Thanh Tùng Chuyên Lý 0937149413 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Trương Văn Đạt Chuyên Hóa 01626075557 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Võ Châu Hoàng Long Chuyên Hóa 0981871235 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Lê Thị Vân Anh Chuyên Anh 01647711182 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Lê Thị Thanh Hương Chuyên Anh 01245244111 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Nguyễn Hoài Anh Thư Chuyên Anh 01262768020 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Nguyễn Thị Diệu Lê Chuyên Văn 01645899049 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Vũ Xuân Thảo Nguyên Chuyên Sinh 01222494337 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Võ Duy Quyền Chuyên Tin 01689060362 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Niên khóa 2013 - 2016
1 Phạm Đăng Dương Nhật Chuyên Lý 0914954320 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban LL Khóa 12
2 Nguyễn Hữu Bảo Chuyên Toán 0905560751 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3 Lê Chí Văn Khoa Chuyên Toán 0917677243 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4 Trần Hoàng Quân Chuyên Toán 01654639258 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5 Trần Phương Thảo Chuyên Toán 01693250370 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Lê Thị Duyên Chuyên Lý 0979496705 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Nguyễn Đức Hiếu Chuyên Lý 0947647048 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Trương Thị Kiều Hoanh Chuyên Lý 01678 464 463 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Võ Tân Nhật Lệ Chuyên Lý 0905587961 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Lê Thị Diệu Linh Chuyên Lý 01695386512 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Phan Xuân Lộc Chuyên Lý +15416509152 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12 Nguyễn Thị Yến Nhi Chuyên Lý 01684768833 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Nguyễn Văn Tài Chuyên Lý 01634197555 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Võ Đức Thành Chuyên Lý 01629184882 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Đặng Đình Tiến Chuyên Lý 0982801414 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
16 Ngô Thị Thu Uyên Chuyên Lý 01648338710 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 Võ Công Viên Chuyên Lý 0948079132 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 Trần Quốc Chí Chuyên Hóa 01674304406 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 Phan Thị Mai Duy Chuyên Anh 0974388170 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 Đỗ Hoàng Giang Chuyên Anh 01654084639 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
21 Huỳnh Thúy Hằng Chuyên Anh 0647 575 9419 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
22 Trương Thị Kim Hậu Chuyên Anh 0985651843 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
23 Huỳnh Thị Thanh Lâm Chuyên Anh 0938351434 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
24 Trần Ngọc Long Chuyên Anh 01658247052 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
25 Nguyễn Ngọc Hạ My Chuyên Anh 01693051757 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
26 Trịnh Thảo Nguyên Chuyên Anh 0964108482 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
27 Nguyễn Phương Uyển Nhi Chuyên Anh 0984457125 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
28 Nguyễn Vũ Nhật Hạ Chuyên Sinh 0905892282 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
29 Nguyễn Phước Thảo Linh Chuyên Sinh 01627234599 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
30 Hồ Thị Thanh Quỳnh Chuyên Sinh 01239570929 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
31 Trần Thị Thu Sen Chuyên Sinh 0163 4124 797 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
32 Huỳnh Tấn Duy Chuyên Tin 01632725110 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
33 Nguyễn Thị Trường Nga Chuyên Tin 01667288245 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
34 Lê Hoàng Sang Chuyên Tin 01634572839 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
35 Phạm Thị Thu Thảo Chuyên Tin 01666500302 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
36 Mai Thị Thu Tiến Chuyên Tin 01222464843 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
37 Đỗ Thị Phương Uyên Chuyên Tin 0978062546 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mọi sai sót về thông tin xin gửi về Võ Hùng Phi ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , ĐT: 0974 591 679)

elearning vnedu

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

banner hcm

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 1224
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 4842524
Hiện có 51 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng (PT Chuyên Môn) 0905 549 322
3 Lê Viết Hà Ngoại ngữ Phó Hiệu trưởng (PT CSVC-NGLL) 0905 231 161
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Lê Tấn Hùng QTV Hệ thống hạng III (Tổ trưởng) 0935 000 411
2  Nguyễn Văn Chương Nhân viên Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Nhân viên Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Văn Tập   Nhân viên Bảo vệ   0944 869 261
5  Lê Kim Thoa Nhân viên Giáo vụ 
0968 490 234
6  Ngô Thị Nguyên Sa Nhân viên Giáo vụ  0946 295 023
7  Nguyễn Thị Trang  Nhân viên Thư Viện  (Tổ Phó) 0358 579 296
8  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nhân viên Thư Viện  0935 056 786
9  Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên Kế toán 0979 196 480
10  Nguyễn Thị Thúy  Nhân viên Văn Thư - Thủ Quỹ  0985 755 421 
11  Phạm Thị Hà Nhân viên Văn Thư Lưu trữ 0363 456 274
12  Phạm Thị Phương Tùng Nhân viên Phục Vụ 0919 764 564
13  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Nhân viên Y Tế 0981 577 127
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2 Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3 Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4 Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5 Lê Thị Thương Toán

CT Công đoàn cơ sở - Giáo Viên

0915 050 895
6 Trương Trần Tấn Phước Toán Giáo Viên 0969043321
7 Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8 Bùi Xuân Toàn Toán Giáo Viên 0985477797
9 Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845

 

 

STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ trưởng CM  0913 832 400
2 Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3 Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
4 Trương Ngọc Điểu Vật lý

Thư ký Hội đồng - Giáo Viên

0977 701 517
5 Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
6 Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
7 Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên 0964367695
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ trưởng CM 0903 541 873
2 Vũ Thị Linh Hóa Tổ phó CM  0937 879 103
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4 Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
5 Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6 Nguyễn Văn Kỳ Hóa Phó CT Công đoàn CS - Giáo Viên 0914 076 318 
7 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng CM 0905 055 929
2 Lê Viết Hà Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng 0905 231 161
3 Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Tổ Phó CM 0905 540 418
4 Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5 Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6 Ngô Thị Thanh Châu Tiếng Anh Giáo Viên 0382117507
7 Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
8 Đỗ Nguyễn Tường Linh Tiếng Anh Giáo viên 0763 155 625
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2 Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng CM 0773 535 075
3 Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó CM 0387 894 137
4 Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
5 Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6 Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
7 Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
8 Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng CM 0974 233 288
2 Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó CM 0914 340 154
3 Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4 Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5 Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo viên 0378 909 080 
6 Huỳnh Thị Hiền  Sinh Học Giáo viên 0943 121 459 
7 Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng CM 0914 118 731
2 Phan Văn Lĩnh  Tin Học Phó Hiệu Trưởng 0905 549 322
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ trưởng CM 0963 277 631
2 Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
3 Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
4 Dương Văn Hậu Lịch sử Giáo viên 0856 041 059
5 Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Thị Hồng Phước Lịch sử Tổ Trưởng CM

0382 394 384

2 Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên 0905 837 784
3 Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
4 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
5 Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Bí thư Đoàn trường - Giáo viên 0366 546 221
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng CM 0943 733 997
2 Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó CM  0905 159 522
3 Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0376 864 747
4 Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0919 437 625
5 Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097