Ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên Chức vụ PH lớp Số ĐT
1 Ông Hứa Viết Thịnh Trưởng ban - Phụ trách chung 12 chuyên Hóa 0913 016 540
2 Ông Nguyễn Ngọc Võ Khoa Phó ban - Phụ trách khối chuyên Tin 11 chuyên Anh 0913 499 693
3 Ông Phạm Thế Vĩnh Phó ban - Phụ trách khối chuyên Sinh 12 chuyên Hóa 0914 296 297
4 Ông Đỗ Vạn Lộc Phụ trách khối chuyên Toán 12 chuyên Toán 0914 179 732
5 Bà Đặng Thị Xuân Lệnh Ủy viên Tài chính - Phụ trách khối chuyên Sử-Địa 12 chuyên Anh 0905 095 951
6 Ông Trịnh Văn Lộc Phụ trách khối chuyên Lý 10 chuyên Lý 0913 406 291
7 Ông Nguyễn Hữu Ánh Phụ trách khối chuyên Hóa 10 chuyên Hóa 0983 363 755
8 Bà Vũ Thị Minh Hiền Phụ trách khối chuyên Anh 10 chuyên Anh 0901 986 656
8 Ông Châu Thành Trung Phụ trách khối chuyên Văn 10 chuyên Văn 0918 224 137
8 Ông Ngô Tấn Phúc Phó ban - Phụ trách Ký túc xá 11 chuyên Tin 0935 340 998


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Hứa Viết Thịnh Hứa Viết Thu Huyền (11 chuyên Hóa) Trưởng ban 0913 016 540
2 Ông Phan Thanh Hồng Phan Văn Thành Huy (12 chuyên Tin)  Phó ban 0914 047 676
3 Ông Phạm Thế Vĩnh Phạm Hoàng Trung (11 chuyên Hoá)  Phó ban  0914 296 297
4 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Hà (12 chuyên Sử - Địa) Ủy viên 0984 799 119
5 Bà Đặng Thị Xuân Lệnh Nguyễn Kim Anh Quân (11 chuyên Anh) Ủy viên  0905 095 951
6 Ông Nguyễn Ngọc Võ Khoa Nguyễn Dương Gia Hân (10 chuyên Anh) Ủy viên  0913 499 693
7 Ông Đỗ Vạn Lộc Đỗ Hoàng Long (11 chuyên Toán) Ủy viên  0914 179 732


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Trịnh Ngọc Chu Trịnh Nguyễn Mai Phương (12 chuyên Tin) Trưởng ban 0913 465 414
2 Ông Phan Thanh Hồng Phan Văn Thành Huy (11 chuyên Tin)  Phó ban 0914 047 676
3 Ông Phạm Thế Vĩnh Phạm Hoàng Trung (10 chuyên Hoá)  Phó ban
4 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Hà (11 chuyên Sử - Địa) Ủy viên 0984 799 119
5 Bà Đặng Thị Xuân Lệnh Nguyễn Kim Anh Quân (10 chuyên Anh) Ủy viên
6 Ông Lê Văn Tuyến Lê Đào Vân Trung (12 chuyên Toán) Ủy viên 0905 194 277
7 Ông Đỗ Vạn Lộc Đỗ Hoàng Long (10 chuyên Toán) Ủy viên


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Huy Hải (12 chuyên Toán) Trưởng ban 0932 495 669
2 Ông Trịnh Ngọc Chu Trịnh Nguyễn Mai Phương (11 chuyên Tin)  Phó ban 0913 465 414
3 Ông Nguyễn Hữu Kiệt Nguyễn Hữu Anh Khoa (12 chuyên Hoá)  Phó ban 0935 494 838
4 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Hà (10 chuyên Sử - Địa) Ủy viên 0984 799 119
5 Bà Trương Thị Thu Hồng Đoàn Xuân Quỳnh Thư (12 chuyên Sinh) Ủy viên 01679 966 065
6 Ông Lê Văn Tuyến Lê Đào Vân Trung (10 chuyên Toán) Ủy viên 0905 194 277
7 Ông Phan Thanh Hồng Phan Văn Thành Huy (10 chuyên Tin) Ủy viên 0914 047 676


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Phạm Bê Phạm Chí Thanh (12 chuyên Tin) Trưởng ban 0913 478 377
2 Ông Lê Văn Ri Lê Tuấn Kiệt ( 12 chuyên Sử - Địa)  Phó ban 0913 474 191
3 Ông Nguyễn Hữu Kiệt Nguyễn Hữu Anh Khoa (10 chuyên Hoá)  Phó ban 0935 494 838
4 Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Huy Hải (11 chuyên Toán) Ủy viên 0932 495 669
5 Bà Trương Thị Thu Hồng Đoàn Xuân Quỳnh Thư (11 chuyên Sinh) Ủy viên  01679 966 065
6 Ông Lê Văn Tuyến  Lê Đào Vân Trung (10 chuyên Toán) Ủy viên  0905 194 277
7 Ông Trịnh Ngọc Chu Trịnh Nguyễn Mai Phương (10 chuyên Tin) Ủy viên  0913 465 414


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM


TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Nguyễn Hữu Ánh Nguyễn Hữu Nhật Minh (12 chuyên Hoá) Trưởng ban 0983 363 755
2 Ông Lê Văn Ri Lê Tuấn Kiệt ( 11 chuyên Sử) 0913 474 191
3 Bà Trần Thị Hường Trương Trần Tấn Phước (12 chuyên Toán) 01686 267 376
4 Ông Phạm Bê  Phạm Chí Thanh (11 chuyên Tin) 0913 478 377
5 Bà Trương Thị Thu Hồng Đoàn Xuân Quỳnh Thư (10 chuyên Sinh) 01679 966 065
6 Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Huy Hải (10 chuyên Toán) 0932 495 669
7 Ông Nguyễn Hữu Kiệt Nguyễn Hữu Anh Khoa (10 chuyên Hoá) 0935 494 838


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2014 - 2015
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TT Họ và Tên PH Học sinh Chức vụ Số ĐT
1 Ông Nguyễn Hữu Ánh Nguyễn Hữu Nhật Minh (11 chuyên Hoá) Trưởng ban 0983 363 755
2 Ông Huỳnh Đức Dũng Phó ban (PT Học tập) 0936 942 467
3 Ông Lê Văn Ri Lê Tuấn Kiệt ( 10 chuyên Sử)  Phó ban (PT Phong trào) 0913 474 191
4 Bà Trần Thị Hường Trương Trần Tấn Phước (11 chuyên Toán) UV (PT Tài chính) 01686 267 376
5 Ông Nguyễn Chi UV (PT Khối 12) 0905 276 788
6 Ông Dương Văn Sơn UV (PT Khối 11) 0903 534 404
7 Ông Phạm Bê Phạm Chí Thanh (10 chuyên Tin)  UV (PT Khối 10) 0913 478 377

 

elearning vnedu

Ủng hộ Hội Khuyến học

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Số TK: 4200 20100 4866
Tại ngân hàng NN & PT nông thôn CN QNam
DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ
Năm học 2020 - 2021

- Danh sách chi tiết cá nhận ủng hộ khuyến học đến ngày 17/2/2022

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC
Năm học 2022 - 2023

Lớp 10/1, Số lượng: 35HS, số tiền: 5.000.000
Lớp 10/2, Số lượng: 35HS, số tiền: 7.000.000
Lớp 10/3, Số lượng: 35HS, số tiền: 7.000.000
Lớp 10/4, Số lượng: 35HS, số tiền: 7.000.000
Lớp 10/5, Số lượng: 35HS, số tiền: 7.000.000
Lớp 10/6, Số lượng: 35HS, số tiền: 10.000.000
Lớp 10/7, Số lượng: 35HS, số tiền: 7.000.000
Lớp 10/8, Số lượng: 30HS, số tiền: 5.000.000
Lớp 11/1, Số lượng: 34HS, số tiền: 7.000.000
Lớp 11/2, Số lượng: 34HS, số tiền: 10.000.000
Lớp 11/3, Số lượng: 35HS, số tiền: 9000000
Lớp 11/4, Số lượng: 35HS, số tiền: 5000000
Lớp 11/5, Số lượng: 34HS, số tiền: 6000000
Lớp 11/6, Số lượng: 35HS, số tiền: 8250000
Lớp 11/7, Số lượng: 35HS, số tiền: 10.000.000
Lớp 11/8, Số lượng: 35HS, số tiền: 7.000.000
Lớp 12/1, Số lượng: 35HS, số tiền: 5.000.000
Lớp 12/2, Số lượng: 35HS, số tiền: 6.000.000
Lớp 12/3, Số lượng: 35HS, số tiền: 10.500.000
Lớp 12/4, Số lượng: 36HS, số tiền: 9.000.000
Lớp 12/5, Số lượng: 35HS, số tiền: 10.000.000
Lớp 12/6, Số lượng: 36HS, số tiền: 9.000.000
Lớp 12/7, Số lượng: 35HS, số tiền: 5.000.000
Lớp 12/8, Số lượng: 33HS, số tiền: 5.500.000

TC: Số lượng: 832 HS, số tiền: 177.250.000

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng y)

 

 

 

 

 

 

 

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

banner hcm

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 1222
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 4756831
Hiện có 149 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng (PT Chuyên Môn) 0905 549 322
3 Lê Viết Hà Ngoại ngữ Phó Hiệu trưởng (PT CSVC-NGLL) 0905 231 161
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Lê Tấn Hùng QTV Hệ thống hạng III (Tổ trưởng) 0935 000 411
2  Nguyễn Văn Chương Nhân viên Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Nhân viên Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Văn Tập   Nhân viên Bảo vệ   0944 869 261
5  Lê Kim Thoa Nhân viên Giáo vụ 
0968 490 234
6  Ngô Thị Nguyên Sa Nhân viên Giáo vụ  0946 295 023
7  Nguyễn Thị Trang  Nhân viên Thư Viện  (Tổ Phó) 0358 579 296
8  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nhân viên Thư Viện  0935 056 786
9  Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên Kế toán 0979 196 480
10  Nguyễn Thị Thúy  Nhân viên Văn Thư - Thủ Quỹ  0985 755 421 
11  Phạm Thị Hà Nhân viên Văn Thư Lưu trữ 0363 456 274
12  Phạm Thị Phương Tùng Nhân viên Phục Vụ 0919 764 564
13  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Nhân viên Y Tế 0981 577 127
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2 Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3 Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4 Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5 Lê Thị Thương Toán

CT Công đoàn cơ sở - Giáo Viên

0915 050 895
6 Trương Trần Tấn Phước Toán Giáo Viên 0969043321
7 Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8 Bùi Xuân Toàn Toán Giáo Viên 0985477797
9 Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845

 

 

STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ trưởng CM  0913 832 400
2 Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3 Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
4 Trương Ngọc Điểu Vật lý

Thư ký Hội đồng - Giáo Viên

0977 701 517
5 Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
6 Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
7 Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên 0964367695
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ trưởng CM 0903 541 873
2 Vũ Thị Linh Hóa Tổ phó CM  0937 879 103
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4 Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
5 Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6 Nguyễn Văn Kỳ Hóa Phó CT Công đoàn CS - Giáo Viên 0914 076 318 
7 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng CM 0905 055 929
2 Lê Viết Hà Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng 0905 231 161
3 Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Tổ Phó CM 0905 540 418
4 Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5 Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6 Ngô Thị Thanh Châu Tiếng Anh Giáo Viên 0382117507
7 Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
8 Đỗ Nguyễn Tường Linh Tiếng Anh Giáo viên 0763 155 625
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2 Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng CM 0773 535 075
3 Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó CM 0387 894 137
4 Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
5 Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6 Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
7 Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
8 Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng CM 0974 233 288
2 Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó CM 0914 340 154
3 Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4 Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5 Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo viên 0378 909 080 
6 Huỳnh Thị Hiền  Sinh Học Giáo viên 0943 121 459 
7 Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng CM 0914 118 731
2 Phan Văn Lĩnh  Tin Học Phó Hiệu Trưởng 0905 549 322
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ trưởng CM 0963 277 631
2 Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
3 Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
4 Dương Văn Hậu Lịch sử Giáo viên 0856 041 059
5 Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Thị Hồng Phước Lịch sử Tổ Trưởng CM

0382 394 384

2 Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên 0905 837 784
3 Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
4 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
5 Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Bí thư Đoàn trường - Giáo viên 0366 546 221
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng CM 0943 733 997
2 Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó CM  0905 159 522
3 Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0376 864 747
4 Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0919 437 625
5 Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097