Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:4/12/2023 Đến ngày:10/12/2023 Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ
Thứ Hai
4/12
- 08 giờ: SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN (MÔN TIẾNG ANH) - ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG LỚN - HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC (CẢ NGÀY) - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN CHƯƠNG (HIỆU TRƯỞNG)- CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV, NHÂN VIÊN, VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG.
Thứ Ba
5/12
- 07 giờ: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN LĨNH (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV, NHÂN VIÊN, VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG.
Thứ Tư
6/12
- 07 giờ: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY LÊ VIẾT HÀ (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV, NHÂN VIÊN, VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG.
Thứ Năm
7/12
- 07 giờ: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN LĨNH (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV, NHÂN VIÊN, VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG.
Thứ Sáu
8/12
- 07 giờ: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY LÊ VIẾT HÀ (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV, NHÂN VIÊN, VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG.
Thứ Bảy
9/12
- 07 giờ: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN CHƯƠNG (HIỆU TRƯỞNG)- CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV, NHÂN VIÊN, VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG.
CN
10/12